دات نت نیوک

فهرست خلاصه

طرح آرشیو الکترونیک دفاتر جاری سردفتران

1395-1396

در راستای اجرای ماده 7 قانون کاداستر و برنامه‌های اصلی سازمان برای توسعه خدمات الکترونیک، جایگزینی دفاتر الکترونیک به جای دفاتر جاری سنتی و فیزیکی، به عنوان اولویت‌های اساسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است. لذا طرح آرشیو الکترونیک دفاتر جاری سردفتران به بررسی زوایای مختلف اجرا و پیاده‌سازی این کار پرداخته است.

طرح توسعه آرشیو الکترونیک پرونده‌های ثبتی

1393-1394

موضوع درخور توجه در کلیه سازمان‌ها به‌ویژه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، افزایش روزبه‌روز حجم اطلاعات است. این موضوع مدیریت و استفاده از این اطلاعات را به‌شدت نیازمند برنامه‌ریزی هماهنگ و منسجم می‌کند.

برنامه راهبردی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1398-1399

مطالعات برنامه‌های راهبردی معاونت امور هنری از بخش‌های مختلف اعم از مباني نظري برنامه راهبردی، شناخت و تحلیل وضعيت موجود توسعه هنری در کشور، تحليل SWOT معاونت امور هنری، تدویرن راهبردها و اهداف کلان معاونت تشکیل شده است.

سند توسعه هنر با تأکید بر رونق اقتصاد هنر

1398-1399

تهیه‌کنندگان این سند بر این باورند که اجرا و تحقق این سند می‌تواند فصل جدیدی در عرصه فرهنگ را آغاز نماید.

RSS
soap2day