دات نت نیوککادر مدیریت آنو

 


مریم فراهانی ، عضو هیات مدیره

مریم فراهانی عضو هیات مدیره

رئیس هیات مدیره ؛ روزبه وثوق احمدی

روزبه وثوق احمدی رئیس هیات مدیره

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره؛ مجتبی خجسته بخت

مجتبی خجسته بخت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره


soap2day